Strona archiwalna


 
 
Rusza program badań

We wtorek i środę, 21 i 22 kwietnia, odbyły się spotkania informacyjne dla rodziców w ramach projektu pt. „Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji”. Spotkanie oznaczało początek projektu, który potrwa dwa lata. Zakłada on wybudowane czterech obiektów rekreacyjno – sportowych, a także przeprowadzenie badań lekarskich wśród dzieci i młodzieży oraz zorganizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży (ponad 1800 godzin).

Powyższe przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone dzięki pieniądzom pozyskanym przez naszą gminę z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Wniosek do tego Programu gmina złożyła w 2007 roku, kilka miesięcy temu otrzymała pozytywną odpowiedź, a to oznacza, że projekt został zakwalifikowany i zostanie zrealizowany. Projekt będzie trwał dwa lata, a jego celem jest poprawa zdrowia dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy, a przede wszystkim diagnoza, a potem walka z wadami postawy, otyłością i niezdrowym trybem życia.

Projekt podzielony jest na dwie części. Część miękka, która właśnie się rozpoczęła, to spotkania z rodzicami dzieci i młodzieży z naszej gminy. Są one pierwszym etapem projektu. Mają one za zadanie uświadomienie rodzicom, że wady postawy, skrzywienia kręgosłupa i stóp czy otyłość ich dzieci, to schorzenia bardzo ważne. Jednak odpowiedni styl życia może sprawić, że można im zapobiec. W czasie spotkania Paweł Florczak – z firmy DSC Consulting zachęcał do wzięcia udziału w tym projekcie. Zapewniał, że zarówno badania jak i zajęcia sportowe będą organizowane z ogromną starannością. Zachęcał rodziców, aby wyrazili zgodę na bezpłatne badania, a następnie, jeśli taka pojawi się potrzeba, kierowali swoje dzieci na zajęcia korekcyjne i rehabilitacyjne. Wszystkie inne dzieci biorące udział w projekcie, w tym również zdrowe, będą zapraszane na zajęcia sportowe. Odbywać się one będą w szkołach w Komorowie, Michałowicach i Nowej Wsi.

Pierwsze badania lekarskie – powiedział Paweł Florczak, odbędą się już w maju br. Zostaną przeprowadzone metodą „mory projekcyjnej”, jest to precyzyjne zdjęcie cyfrowe wykonane w pozycji stojącej. Następnie jest ono przenoszone na specjalną matrycę. Badania te są bezdotykowe i bezinwazyjne, a to oznacza, że nie ma ingerencji w organizm dziecka. W efekcie otrzymujemy dokładną informację o tym, jakie odstępstwa od prawidłowej budowy ciała ma dziecko. Wynik badania budowy kręgosłupa i stóp dziecka pozwala na indywidualne dopasowanie ćwiczeń korygujących. Organizatorzy planują, że zostanie przebadanych prawie 1400 uczniów.

W trakcie dwóch lat trwania projektu ma odbyć się ponad 1800 godzin zajęć sportowych i rehabilitacyjnych. Prowadzić je będą specjaliści. Zajęcia odbywać się będą popołudniami, a także w weekendy i w czasie wakacji. Badania oraz zajęcia sportowe będą bezpłatne. Pod koniec trwania projektu dzieci i młodzież raz jeszcze zostanie przebadana.

Organizatorzy mają nadzieję, że drugie badanie wykaże, że zmiana stylu życia na sportowy i zdrowy - pozytywnie wpłynie na wynik badania. W tej część projektu, czyli miękkiej organizowane będą również spotkania z rodzicami, podczas których odbywać się będą wykłady i pogadanki na przykład z lekarzami ortopedami, rehabilitantami czy dietetykami. One mają na celu zwiększenie świadomości i zmianę na przykład niezdrowych nawyków żywieniowych.

W drugiej części projektu (tak zwanej części twardej) zaplanowana jest budowa czterech 4 stref rekreacji. I tak w w Michałowicach –naprzeciwko budynków zespołu szkół, powstanie park - plac zabaw, również w Komorowie przy ulicy Kolejowej i w Regułach powstaną place zabaw dla dzieci. Natomiast przy zalewie w Komorowie, wokół zbiornika retencyjnego powstanie infrastruktura rekreacyjno-turystyczna. Realizacja tych inwestycji ruszy już niebawem, natomiast zakończenie ich nastąpi nie później niż pod koniec 2010 roku.

Kierownikiem projektu jest Małgorzata Pytel, jego autorem Remigiusz Górniak, w skład zespołu wchodzi Roman Żuchowski - inspektor ds. kultury i spraw społecznych. Natomiast Krzysztof Grabka, zastępca wójta,
jest przewodniczącym zespołu ds. realizacji inwestycji finansowanych z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG. Łączny koszt projektu wynosi: 2, 3 mln euro. Dofinansowanie z Islandii, Liechtensteinu oraz Norwegii będzie wynosiło 1, 9 mln euro.

Pytania można kierować do , kierownika projektu: tel: 0 604700995, a także do , tel: 022 723 83 00, kom: 0502367026


Spotkanie informacyjne dla rodziców w ramach projektu pt. „Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacjiW spotkaniu uczestniczyli rodzice dzieci z Komorowa i okolic.Spotkania odbyły się w szkole w Komorowie, w dniach 21-22 kwietnia.O założeniach projektu mówił Paweł Florczak, z firmy DSC ConsultingPo spotkaniu - rodzice dopytywali o szczegóły projektu.Małgorzata Pytel, kierownik projektu, po spotkaniu rozmawia z rodzicami.Roman Lawrence, Wójt gminy Michałowice, powiedział, że bardzo cieszy go, że projekt ten będzie realizowany w naszej gminie.Wszystkie projekty unijne muszą być odpowiednio propagowane. Plakat informujący o projekcie.

Redaktor: Beata Izdebska

Urząd Gminy Michałowice | ul. Raszyńska 34 | 05-816 Michałowice
tel./fax.: +48 22 723-81-78
www.eeagrants.michalowice.pl
© 2009 eea grants | All rights reserved. Projekt & cms: www.zstudio.pl
statystyka: zeszły tydzień: 21, wszystkich odwiedzin: 10581, odwiedzonych podstron: 37884