Strona archiwalna


 
 
W trosce o zdrowie dzieci i młodzieży z Nowej Wsi

W czwartek 23 kwietnia w nowowiejskiej szkole odbyło się spotkanie informacyjne dla rodziców, dotyczące realizacji projektu „Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji”.

Rodzice licznie przybyli na spotkanie. Wszystkich powitała Dyrektor Zespołu Szkół w Nowej Wsi Ewa Dymura. Obecni byli Wójt Gminy Michałowice Roman Lawrence, Małgorzata Pytel - kierownik projektu Paweł Florczak z firmy DSC Consulting i współautor projektu oraz Roman Żuchowski - członek zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu, Inspektor ds. kultury i spraw społecznych w Gminie Michałowice


Wszystkich zebranych powitała Ewa Dymura - Dyrektor Zespołu Szkół w Nowej Wsi
atyszko 23.04.2009Projekt „Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji” realizowany będzie przez najbliższe dwa lata
atyszko 23.04.2009


Powyższy projekt rozpocznie się już w maju i potrwa dwa lata, a jego przeprowadzenie możliwe jest dzięki środkom pozyskanym przez Gminę Michałowice z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W roku 2007 Gmina złożyła wniosek do powyższego programu, a dwa miesiące temu, 27 lutego, otrzymała wiadomość o zakwalifikowaniu projektu do realizacji.


Rodzice uczniów z Nowej Wsi licznie przybyli na spotkanie
atyszko 23.04.2009Pan Paweł Florczak z firmy DSC Consulting wprowadził zebranych w szczegóły projektu
atyszko 23.04.2009


Głównym celem jest poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży z terenu Gminy Michałowice, poprzez walkę z wadami postawy, otyłością i niezdrowym trybem życia.
Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 2.311.798 EURO, z czego 1.890.820 to dofinansowanie od Państw darczyńców, a więc Islandii, Lichtensteinu i Norwegii.
Powyższy projekt złożony jest z dwóch części. Jedna - nieinwestycyjna - obejmuje badania lekarskie dzieci i młodzieży, pozalekcyjne zajęcia korekcyjne i rehabilitacyjne, pozalekcyjne zajęcia sportowo – rekreacyjne, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia profilaktyczne dla rodziców, prowadzone przez pediatrów, rehabilitantów i dietetyków.


Wójt Roman Lawrence odpowiadał na wszystkie pytania i udzielał szczegółowych wyjasnień
atyszko 23.04.2009Projekt zakłada także konsultacje rodziców z pediatrą, rehabilitantem i dietetykiem
atyszko 23.04.2009


Część druga to inwestycje. Projekt zakłada powstanie czterech stref rekreacji: w parku w Michałowicach, przy Zalewie w Komorowie, przy ulicy Kolejowej w Komorowie oraz w Regułach. Przewidzianych zostało naprawdę dużo atrakcji. Wśród nich między innymi: różnorodnie wyposażone place zabaw, tor dla rolkarzy, boiska… Pod koniec 2010 roku wszystko będzie już gotowe do użytku.


Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 2.311.798 EURO, z czego 1.890.820 to dofinansowanie od Państw darczyńców, a więc Islandii, Lichtensteinu i Norwegii.
atyszko 23.09.2009


Czwartkowe spotkanie w znaczniej części poświęcone zostało problematyce badań dzieci i młodzieży. Zaplanowano dwie serie tych badań, pierwsza już maju. Aby dziecko zostało objęte badaniami, konieczna jest zgoda jego opiekuna na udział w projekcie. Pan Paweł Florczak wyjaśnił wszystkim obecnym, że uczniowie zostaną przebadani metodą „mory projekcyjnej” – to bardzo dokładne zdjęcie wykonuje się w pozycji stojącej, a następnie nanosi na specjalną matrycę i obserwuje ewentualne odstępstwa od prawidłowej budowy. Zbadane zostaną także stopy, przy pomocy pandoskopu oraz zdiagnozowany zostanie stopień otyłości. Paweł Florczak zapewnił, że wspomniane badania są całkowicie bezpieczne, bezinwazyjne i bezdotykowe, zupełnie nie ingerują w organizm. Wyniki pozwolą na opracowanie indywidualnych zaleceń medycznych i zestawów odpowiednich ćwiczeń, a dzieci kierowane będą na zajęcia korekcyjne i rehabilitacyjne. Zachęcane będą także do aktywności sportowo – rekreacyjnej. Ponadto dzieci, u których zostaną zdiagnozowane wady wymagające dodatkowego leczenia, mogą liczyć na konsultacje w Ośrodku Rehabilitacji „Sorno” w Mościskach. W grudniu 2010 roku organizatorzy planują drugą turę badań. Jest szansa, że zaproponowana zmiana trybu życia pozytywnie wpłynie na ich wyniki. Dlatego tak ważne znaczenie mają konsultacje specjalistyczne dla rodziców. To oni w największym stopniu mają wpływ na kształtowanie odpowiednich przyzwyczajeń u swoich dzieci.


Zgoda opiekunów jest warunkiem uczestnictwa dziecka w programie
atyszko 23.04.2009


Wszelkie informacje dotyczące omawianego programu dostępne są na stronie internetowej Gminy Michałowice. Kierownikiem projektu jest Małgorzata Pytel, a autorem Remigiusz Górniak. Zespół odpowiedzialny za przedsięwzięcie tworzą: Roman Żuchowski - inspektor ds. kultury i spraw społecznych, Krzysztof Grabka – Zastępca Wójta - przewodniczący zespołu ds. realizacji inwestycji finansowanych z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG, oraz Paweł Florczak z firmy DSC Consulting, współautor projektu, wprowadzający w zagadnienie.
Wszelkie wątpliwości i pytania można kierować do p. Małgorzaty Pytel tel. 0-604-700-995 lub do p. Romana Żuchowskiego tel. 022 723-83-00, 0-502-367-026

Redaktor: Anna Tyszko

Urząd Gminy Michałowice | ul. Raszyńska 34 | 05-816 Michałowice
tel./fax.: +48 22 723-81-78
www.eeagrants.michalowice.pl
© 2009 eea grants | All rights reserved. Projekt & cms: www.zstudio.pl
statystyka: zeszły tydzień: 21, wszystkich odwiedzin: 10581, odwiedzonych podstron: 37884