Strona archiwalna


 
 
Projekt za 2 311 798 EUR
15 i 16 kwietnia 2009 r., w hali gimnastycznej Zespołu Szkół w Michałowicach odbyły się spotkania rodziców związane z projektem pt. „Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji”. W jednym spotkaniu brało udział ponad 350 osób.


"Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji" - na realizację tego programu nasza gmina otrzyma prawie dwa miliony EUR. Program ten będzie realizowany m.in. na widocznym na zdjęciu obiekcie sportowym Zespołu Szkół w Michałowicach
15 kwietnia spotkali się rodzice dzieci klas Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach, a 16 kwietnia rodzice przedszkolaków, „zerówek” i pierwszych klas Gimnazjum im. ks. Józefa Poniatowskiego w Michałowicach.
W projekcie mają wziąć udział dzieci w wieku 4-13 lat.
Projekt pt. „Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji” ma być realizowany przez 2 lata – od maja br. do 2011 r.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na www.michalowice.pl – link po prawej stronie, piktogram ze znakiem: eea grants iceland liechtenstein norwary, zatytułowany „Ogólnodostępne strefy rekreacji dziecięcej i młodzieżowej”. W tym miejscu będą ukazywały się wszelkie robocze informacje związane z realizacją projektu. Odsyłamy zatem do tego linku.

Uzupełniamy jednak zawarte tam informacje i powołujemy się na nie w niniejszym artykule. W ramach tzw. „Mechanizmów Norweskich” Polska otrzymała ponad 0,5 mld EUR. Całość środków przeznaczono na realizację kilku obszarów tematycznych, m.in. są to tematy: środowiskowe, kulturalne, szkoleniowe oraz zdrowotne.
W ramach 5. Priorytetu realizowane są projekty nakierowane m.in. na promocję zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Projekt realizowany przez Gminę Michałowce jest jednym z największych tego typu projektów w Polsce. Bliźniaczy projekt realizowany jest w niedalekiej Gminie Stare Babice oraz w kilku innych miastach Polski.
Cechą wyróżniającą projekty w Starych Babicach i Michałowicach jest szeroki zakres badań diagnostycznych, związanych z wadami postawy wśród dzieci i młodzieży, połączony z programem zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz z zajęciami korekcyjnymi.
Kierownikiem michałowickiego projektu jest Małgorzata Pytel, jego autorem Remigiusz Górniak, w skład zespołu wchodzi Roman Żuchowski - inspektor ds. kultury i spraw społecznych, przewodniczącym zespołu ds. realizacji inwestycji finansowanych z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG jest zastępca wójta Krzysztof Grabka, a w zagadnienie wprowadza Paweł Florczak – z firmy DSC Consulting, który doświadczenia zdobył w podwarszawskich Starych Babicach i jest współautorem tego projektu. Na dwóch spotkaniach, 15 i 16 kwietnia, w Zespole Szkół w Michałowicach przedstawił istotę projektu oraz wyczerpująco odpowiadał na pytania rodziców.

W maju rozpoczną się badania dzieci, oparte na całkowicie bezinwazyjnej i bezpiecznej metodzie „mory projekcyjnej”. Powtarzamy za linkiem „eec”: Jest to bardzo precyzyjne zdjęcie cyfrowe wykonane w pozycji stojącej, które nanosi się następnie na specjalną matrycę. Badania te są bezdotykowe i bezinwazyjne, a to oznacza, że nie ingerują w organizm dziecka, jak jest w przypadku zdjęcia rentgenowskiego czy naświetlania. W efekcie otrzymuje się dokładną informację o tym, jakie odstępstwa od prawidłowej budowy ciała ma dziecko. Postawiona dokładna ocena budowy kręgosłupa i stóp dziecka pozwala na indywidualne dopasowanie ćwiczeń korygujących.

Na podstawie badań zostanie przygotowana teczka dziecka – z fachowymi informacjami dla lekarza oraz dla rodziców – z zestawem ćwiczeń dla dziecka. Jeśli zajdzie taka potrzeba, dzieci zostaną skierowane na dalsze badanie do lekarzy-specjalistów.
Dodatkowo w ramach projektu wszystkie dzieci zostaną poddane specjalistycznemu badniu mającym określić ewentualną nadwagę.

Po przeprowadzeniu badań rodzice będą brali udział w pogadankach z lekarzami pediatrami, rehabilitantami i dietetykami. Dzieci natomiast zostaną przydzielone do grup korekcyjnych korygujących wady postawy oraz zostaną zorganizowane po lekcjach zajęcia rekreacyjno-sportowe.
Zajęcia będą prowadzone na istniejących obiektach, głównie szkolnych, ale ruszy budowa 4 stref rekreacji w: Michałowicach - park w Michałowicach naprzeciwko budynków zespołu szkół, przy zalewie w Komorowie - obszar wokół zbiornika retencyjnego, przy ulicy Kolejowej w Komorowie oraz w Regułach. Obiekty te będą wykorzystywane raczej po realizacji projektu, a więc korzystanie z nich przez dzieci i młodzież stanie się kontynuacją zdrowego trybu życia, wyrobionych nawyków i ukształtowanej świadomości zdrowotnej.
Podsumowaniem projektu będzie ponowne przebadanie dzieci i młodzieży – by stwierdzić, w jakim stopniu nastąpiła poprawa zdrowia uczniów.

Łączny koszt projektu to niebagatelna kwota: 2 311 798 EUR, z czego dofinansowanie od Islandii, Liechtensteinu oraz Norwegii wyniesie 1 890 820 EUR. Dofinansowanie projektu pochodzi od państw darczyńców, tj: Islandii, Liechtensteinu oraz Norwegii, które, jak wiadomo, nie należą do Unii Europejskiej.
Fundusz pomocowy dla Polski został utworzony w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do którego należą darczyńcy i Polska.


Spotkanie rodziców 15 kwietnia 2009 r. w hali gimnastycznej Zespołu Szkół w MichałowicachNa pytania rodziców odpowiada wójt Gminy Michałowice Roman Lawrence (z mikrofonem), ale także (siedzą od lewej): Paweł Florczak – z firmy DSC Conslting, Małgorzata Pytel - kierownik projektu, Remigiusz Górniak – autor projektu i Roman Żuchowski - asystent kierownika projektuKoncepcję programu wyjaśnia Paweł Florczak z firmy DSC ConsltingSpotkanie rodziców 16 kwietnia 2009 r. w hali gimnastycznej Zespołu Szkół w MichałowicachOd lewej: stoi dyrektor Zespołu Szkół w Michałowicach Andrzej Olęcki, Paweł Florczak – z firmy DSC Conslting, Małgorzata Pytel - kierownik projektu, do mikrofonu mówi wójt Gminy Michałowice Roman Lawrence, radny Eugeniusz Hanc, zastępca wójta Krzysztof Grabka, Remigiusz Górniak – autor projektu i Roman Żuchowski - inspektor ds. kultury i spraw społecznychPo lewej wicewójt Krzysztof Grabka - przewodniczący zespołu ds. realizacji inwestycji finansowanych z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG, po prawej Remigiusz GórniakO udziale w projekcie Zespołu Szkół w Michałowicach mówi dyrektor tego zespołu Andrzej Olęcki

Redaktor: Stanisław Szałapak

Urząd Gminy Michałowice | ul. Raszyńska 34 | 05-816 Michałowice
tel./fax.: +48 22 723-81-78
www.eeagrants.michalowice.pl
© 2009 eea grants | All rights reserved. Projekt & cms: www.zstudio.pl
statystyka: zeszły tydzień: 21, wszystkich odwiedzin: 10581, odwiedzonych podstron: 37884