Strona archiwalna


 
 
Otwarte strefy rekreacji

Część inwestycyjna projektu obejmuje budowę czterech otwartych stref rekreacji: w Michałowicach, Regułach, Komorowie i Komorowie Wsi.

Będą to idealne tereny na bezpieczne spacery, ale przede wszystkim miejsca czynnego wypoczynku wyposażone w nowoczesne place zabaw dla dzieci, boiska wielofunkcyjne i skateparki. Inwestycja skierowana jest do wszystkich mieszkańców naszej gminy, a jej celem jest: aktywizacja ruchowa, kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń poprzez działania ułatwiające dostęp do infrastruktury sportowej.

Strefa w Michałowicach
Strefa w Michałowicach

W Michałowicach, na obecnie pustym placu, między ulicami ul. 11 Listopada, Szkolną i Rynkową powstanie jedna z otwartych stref rekreacji. W centralnym punkcie placu głównego stanie oświetlona fontanna. Ponadto znajdą się tu: plac zabaw dla dzieci z wieloelementowym zestawem zabawowym (m.in. z karuzelą, wieżą, zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową) dynamicznym zestawem sprawnościowym, podwójną bryłą do wspinania i piaskownicą z bali oraz skatepark.

Cały obiekt, oświetlony i ogrodzony, zostanie wyposażony w drobne formy architektoniczne (m.in. wiatę parkową, stojaki na rowery). Powstaną tez liczne nasadzenia drzew, krzewów, bylin i traw.

Strefa w Regułach
Strefa w Regułach

Kolejna strefa powstanie w Regułach przy ul. Wiejskiej. W skład tego obiektu wejdzie: plac zabaw dla najmłodszych, plac z zestawem do zabaw z piaskiem i plac zabaw dla dzieci starszych wyposażony m.in. w zestaw zabawowy z wieżą i podwójną zjeżdżalnią, dynamiczny zestaw sprawnościowy i karuzele. Powstanie również boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej (boisko do piłki ręcznej, 2 boiska do koszykówki i jedno boisko do piłki siatkowej).

Rewitalizacji zostanie poddana istniejąca zieleń, powstaną nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin i traw. Całości dopełni oświetlenie, ogrodzenie i drobne formy architektoniczne: (m.in. budynek zaplecza technicznego, pergolę, ławki, stojaki na rowery).

Strefy na terenie Komorowa i Komorowa Wsi

Na terenie Komorowa i Komorowa Wsi usytuowane będą dwie strefy, pierwsza - między ul. Kolejową a torami kolejki WKD i druga przy ul. Głównej nad zalewem.

Otwarta strefa rekreacji przy ul. Kolejowej to: plac zabaw dla najmłodszych, plac zabaw dla dzieci starszych m.in. ze sprawnościowym zestawem zabawowym i 4-metrową przeplotnią oraz skatepark.

Imponująco zapowiada się również strefa rekreacji przy ul. Głównej z placem zabaw dla dzieci, wyposażonym m.in. w zestaw zabawowy z trzema wieżami, linarium, karuzelę, kołobieg, oraz - dla dzieci starszych lub dorosłych - dwa stoliki rekreacyjne np. w wersji do gry w szachy, placykiem rekreacyjnym ze stołem do ping-ponga i skateparkiem.

Teren tej strefy uzupełniony zostanie o drobne formy architektoniczne: m.in. w pergolę, altanę i malowniczy, drewniany mostek.

Wszystkie zastosowane na placach zabaw i skateparkach urządzenia będą posiadały wszelkie wymagane certyfikaty bezpieczeństwa, pozytywne oceny higieniczne oraz atesty, ponadto nawierzchnie placów zabaw dla najmłodszych dzieci zostaną wykonane ze specjalnego materiału syntetyczno-poliuretanowego, który redukuje stopień obrażeń doznawanych podczas upadków.

Otwarte strefy rekreacji, które powstaną na terenie Gminy Michałowice będą miały charakter ogólnodostępny, otwarty i nieodpłatny.

W sierpniu br. przeprowadzone zostało postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego mające na celu wyłonienie firmy, która zrealizuje budowę stref. Jako ich wykonawcę wybrano Konsorcjum Firm: Lider Michał Lulis MKL_ BUD, ul. Pancerna 17/16, 03-187 Warszawa, Członek: Rymix Bis S.A., ul. Równoległa 1, 02-235 Warszawa.

Planowane zakończenie budowy stref – 15.11.2010 r.

Cały Projekt zostanie zakończony i rozliczony do 31 marca 2011 roku, w terminie określonym w warunkach umownych państw darczyńców.

Po zakończeniu Projektu, finansowanie funkcjonowania otwartych stref rekreacji, a także pokrywanie kosztów ich remontów zapewni Gmina Michałowice.

Mamy nadzieję, że otwarte strefy rekreacji staną się dla wszystkich mieszkańców ulubionym miejscem aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego.

 

Ostateczne realizacje otwartych stref rekreacji mogą odbiegać nieznacznie od przedstawionych wizualizacji.

Urząd Gminy Michałowice | ul. Raszyńska 34 | 05-816 Michałowice
tel./fax.: +48 22 723-81-78
www.eeagrants.michalowice.pl
© 2009 eea grants | All rights reserved. Projekt & cms: www.zstudio.pl
statystyka: zeszły tydzień: 21, wszystkich odwiedzin: 10581, odwiedzonych podstron: 37884