Strona archiwalna


 
 
WIZYTA MONITORUJĄCA

W dniu 25 listopada br. w Gminie Michałowice odbyła się wizyta monitorująca stan realizacji projektu pn. „Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji”. Wizytę monitorującą przeprowadzili pracownicy Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia.

Przedmiotem wizyty były wszystkie działania realizowane w okresie od rozpoczęcia realizacji projektu, w szczególności te, których koszt podlegał refundacji w ramach wniosków o płatność do chwili obecnej. Zakres przedmiotowy wizyty monitorującej obejmował: rozliczenia finansowe, system finansowo-księgowy, archiwizację dokumentacji dotyczącej projektu, zgodność realizacji części inwestycyjnej i nieinwestycyjnej projektu z jego założeniami i z posiadanymi przez Instytucję Wspomagającą danymi, sposób realizacji działań promocyjnych i informacyjnych.

Podczas wizyty dokonano również wizji lokalnej w terenie, prezentując stan infrastruktury sportowo-rekreacyjnej ukończonych i odebranych w dniu 24.11.2010 r. ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcych w Michałowicach, Regułach, Komorowie i Komorowie Wsi. Wizytą monitorującą objęto również placówki szkolne w Michałowicach, Komorowie i Nowej Wsi w których odbywają się zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu.

Urząd Gminy Michałowice | ul. Raszyńska 34 | 05-816 Michałowice
tel./fax.: +48 22 723-81-78
www.eeagrants.michalowice.pl
© 2009 eea grants | All rights reserved. Projekt & cms: www.zstudio.pl
statystyka: zeszły tydzień: 21, wszystkich odwiedzin: 10581, odwiedzonych podstron: 37884