Strona archiwalna


 
 
Szanowni Państwo!

Mam dobrą wiadomość dla dzieci i młodzieży z naszej Gminy. W roku 2007 złożyliśmy do Ministerstwa Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego do wykorzystania środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) wniosek o dofinansowanie budowy czterech stref rekreacji dziecięcej i młodzieżowej w ramach projektu pn. "Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji". W dniu 27 lutego b.r. otrzymaliśmy wiadomość o zakwalifikowaniu naszego projektu do realizacji. Mając na uwadze zdrowie i przyszłość dzieci i młodzieży w naszej Gminie zdecydowaliśmy o przystąpieniu do realizacji tego projektu. Projekt obejmuje zarówno budowę infrastruktury sportowej, jak i realizację dwuletniego programu pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych i korekcyjnych. Łączny koszt projektu to 2.311.798 EURO, z czego dofinansowanie od Państw darczyńców, tj. Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię, wyniesie 1.890.820 EURO. Realizacja projektu ma na celu stworzenie ogólnodostępnej strefy sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży z obszaru Gminy Michałowice. Celem głównym projektu jest poprawa zdrowotności dzieci i młodzieży z terenu gminy, w tym przeciwdziałanie rozwojowi wad postawy, otyłości oraz niezdrowego trybu życia. W części inwestycyjnej projekt obejmuje utworzenie 4 nowoczesnych stref rekreacji dziecięcej i młodzieżowej, w tym: budowa strefy rekreacji w Michałowicach - park w Michałowicach, budowa strefy rekreacji przy Zalewie w Komorowie - obszar wokół zbiornika retencyjnego, budowa strefy rekreacji przy ulicy Kolejowej w Komorowie oraz budowa strefy rekreacji i sportu w Regułach

W części nieinwestycyjnej planuje się organizację w latach 2009-2010 szeregu zajęć korekcyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży oraz spotkań szkoleniowych dla rodziców i dzieci w zakresie zdrowego trybu życia, profilaktyki uzależnień i wad postaw dzieci oraz pierwszej pomocy:

  • badania kwalifikujące i kontrolne dla dzieci i młodzieży (maj-czerwiec 2009 i grudzień 2010), diagnoza wad postawy oraz stopnia otyłości
  • pozalekcyjne zajęcia korekcyjne i rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży
  • pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach gminnych dla dzieci i młodzieży
  • szkolenia profilaktyczne dla rodziców i dzieci w zakresie zdrowego trybu życia (prowadzone przez rehabilitantów, dietetyków, pediatrów)
  • zajęcia szkoleniowe z pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży

W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania stopnia otyłości i wad postawy dzieci. Badania wad postawy będą prowadzone metodą "mory projekcyjnej", a stóp przy pomocy pandoskopu. Metoda "mory projekcyjnej" jest to bardzo precyzyjne zdjęcie cyfrowe wykonane w pozycji stojącej, które nanosi się następnie na specjalną matrycę. Badania te są bezdotykowe i bezinwazyjne, a to oznacza że nie ingerują w organizm dziecka, jak jest w przypadku zdjęcia rentgenowskiego czy naświetlania. W efekcie otrzymuje się dokładną informację o tym jakie odstępstwa od prawidłowej budowy ciała posiada Państwa dziecko. Postawiona dokładna ocena budowy kręgosłupa i stóp dziecka pozwala na indywidualne dopasowanie ćwiczeń korygujących.

Mamy nadzieję, że forma pomocy jaką oferujemy rodzicom w zwalczaniu nieprawidłowości w rozwoju fizycznym dziecka zostanie odebrana pozytywnie. Serdecznie i gorąco zapraszamy rodziców do skorzystania z bezpłatnej możliwości przebadania swoich dzieci.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Kierownikiem Projektu p. Małgorzatą Pytel: Tel: 0 604700995 lub p. Romanem Żuchowskim Tel: 022 723 83 00, kom: 0502367026

Wójt Gminy Michałowice
Roman Lawrence

Urząd Gminy Michałowice | ul. Raszyńska 34 | 05-816 Michałowice
tel./fax.: +48 22 723-81-78
www.eeagrants.michalowice.pl
© 2009 eea grants | All rights reserved. Projekt & cms: www.zstudio.pl
statystyka: zeszły tydzień: 21, wszystkich odwiedzin: 10581, odwiedzonych podstron: 37884