Strona archiwalna


 
 
www.michalowice.pl
Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży

Gmina Michałowice zakończyła realizację projektu pn. "Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji " dofinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Mamy nadzieję, że 4 strefy rekreacji powstałe w ramach projektu będą odnie
służyły mieszkańcom w wypoczynku i aktywnej rekreacji i tym samym przyczynią się do poprawy jakości życia w naszej gminie.

W 2012 r. rozpoczynamy organizację szeregu otwartych piknikow oraz imprez/festynów o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Wszelkie informacje nt. naszych planów znajdziecie Pańśtwo na stronie http://eeagrants.michalowice.pl/ .
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do aktywnego korzystania z 4 stref oraz udziału w organizowanych przez gminę piknikach.

 

WIZYTA MONITORUJĄCA

W dniu 25 listopada br. w Gminie Michałowice odbyła się wizyta monitorująca stan realizacji projektu pn. „Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji”. Wizytę monitorującą przeprowadzili pracownicy Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia

UZUPEŁNIAJĄCA TURA BADAŃ
Kierownik Projektu „Promowanie zdrowego tryby życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji” informuje, że w dniach 7-8 grudnia br. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Nowej Wsi przy ul. Głównej 96 odbędzie się uzupełniająca tura badań dot. wad postawy i stopnia otyłości. Badania rozpoczynać się będą od godz. 8.30.
Zakończono badania dzieci

W dniach od 11 maja do 16 czerwca 2009 r. w ramach projektu pn. „Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji” przeprowadzono badania wad postawy i stopnia otyłości u dzieci z przedszkoli i szkół położonych na terenie Gminy Michałowice. Badaniom tym poddano dzieci w wieku od 4 do 14 lat - łącznie 1305 osób (z Michałowic: 569, z Nowej Wsi: 351 i z Komorowa: 385). W badaniach uczestniczyły wyłącznie dzieci, których rodzice wyrazili na to pisemną zgodę.

Kilka słów...

Konsekwencją członkostwa Polski w Unii Europejskiej było przystąpienie do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Na mocy Umowy o rozszerzeniu EOG z 14 października 2003 r. ustanowiona została pomoc finansowa krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), będących zarazem członkami EOG tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Bezzwrotna pomoc finansowa dla Polski jest udzielana w postaci dwóch...

Urząd Gminy Michałowice | ul. Raszyńska 34 | 05-816 Michałowice
tel./fax.: +48 22 723-81-78
www.eeagrants.michalowice.pl
© 2009 eea grants | All rights reserved. Projekt & cms: www.zstudio.pl
statystyka: zeszły tydzień: 21, wszystkich odwiedzin: 10581, odwiedzonych podstron: 37884